مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال نوزدهم پاییز 1387 شماره 3 (پیاپی 75)

مقالات

۱.

عصر دانش محوری و ضرورت تغییر شیوه های مدیریابی

۴.

بررسی مقالات تالیفی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در مجلات فارسی علوم انسانی و اجتماعی

۶.

پورتال های کتابخانه ای: تکنولوژی امروز و فردا و ابزاری برای تبادل اطلاعات

۷.

تحلیل محتوای وبلاگ های کتابداری و اطلاع رسانی فارسی

۱۰.

روش های دستیابی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان به منابع اطلاعاتی مورد نیاز

۱۲.

کتابداران و اعضای هیئت علمی در فرایند آموزش از راه دور

۱۴.

مقایسه میزان استفاده از اینترنت در تامین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز

۱۵.

میز آرشیو دیجیتالی: ارائه الگویی برای میز آرشیو دیجیتالی معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

۱۶.

کتابخانه ملی ایران: ساختمان نو و آینده نو

۱۷.

پایگاه اطلاعاتی فهرست مندرجات نشریات لاتین و بررسی نشریات لاتین موجود در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری در سال 2007 میلادی

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۴