مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال بیستم زمستان 1388 شماره 4 (پیاپی 80)

مقالات

۲.

بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی

۳.

بررسی نگرش های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کتابداران دانشگاهی

۴.

بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان عشایر کوچنده ایل قشقایی استان فارس

۵.

درآمدی بر سیستم های مدیریت فراداده

۷.

رویکردهای نوین کتابخانه به فناوری های غیرکتابی در کتابخانه ها

۸.

علم سنجی: بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه پنج

۹.

مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه ها

۱۰.

مقایسه استنادهای پایان نامه های دو گروه آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی

۱۱.

نگاهی دوباره به بازاریابی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

۱۲.

رویکرد تطبیقی نمونه های دیجیتالی کتابخانه کودک و نوجوان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۱