مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال پانزدهم زمستان 1383 شماره 4 (پیاپی 60)

مقالات

۲.

آرشیوهای رقومی

۳.

اطلاع رسانی و تاثیر آن بر هویت فرهنگی

۴.

بررسی مکتب تاریخ نگاری جنگ های صلیب : کتابشناسی و نقد و بررسی منابع تاریخی جنگ های صلیبی

۵.

تنش در کتابخانه

۶.

جایگاه کتاب در مناسبات فرهنگی تیموریان

۷.

حفاظت و نگهداری منابع رقومی

۸.

خدمات تحویل مدرک : مفهومی ناآشنا در کتابداری ایران

۹.

مروری بر قالب بندی ایکس . ام . ال و کاربرد آن در بازاریابی اطلاعات

۱۰.

نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز

۱۱.

همایش ویدئویی و خدمات مرجع در کتابخانه های دانشگاهی

۱۳.

چگونه یک کتابدار رقومی تربیت کنیم : بررسی تطبیقی برنامه های درسی امریکایی - اروپایی

۱۴.

کتابداران و تجارب الکترونیک : وادار کنید تجارت الکترونیک در خدمت شما باشد

۱۷.

گزارشی از نیروی انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

۱۹.

معرفی مرکز ا . سی . ال . سی

۲۱.

معرفی نشریات الکترونیکی کتابداری

۲۲.

معرفی سایت های اسلام شناسی و ایران شناسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴