مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال بیست و یکم بهار 1389 شماره 1 (پیاپی 81)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر اجرای برنامه های آموزش استفاده از کتابخانه

۲.

بررسی دیدگاه های مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

۳.

بررسی فعالیت های انگیزشی مطالعه در مراکز فرهنگی - هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران

۴.

بررسی وضعیت کتابخانه تخصصی نابینایان و کم بینایان کتابخانه ملی ایران و راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن

۵.

بررسی وضعیت کتابخانه های تخصصی صنایع فولاد کشور و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه-های تخصصی ایران

۶.

بررسی وضعیت و سنجش میزان رضایت کاربران کتابخانه های حوزه های علمیه استان خوزستان

۷.

بررسی و مقایسه قواعد فهرستنویسی توصیفی آنگلوامریکن و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی

۹.

کشورهای پیشرو علمی جهان اسلام در پایگاه وب او ساینس

۱۰.

نگاهی به شیوه های نمایش در اصطلاحنامه های تحت وب

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۱