مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال هجدهم بهار 1386 شماره 1 (پیاپی 69)

مقالات

۲.

بازیابی موثر و سودمند اطلاعات در محیط اینترنت

۳.

بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران

۴.

حلیل استنادی مقالات سه نشریه علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز,و تحقیقات کشاورزی

۶.

تعامل مدیریت دانش و اقتصاد اطلاعات

۷.

تعیین راهبرد مدیریت دانش سازمانی : تدوین دانش یا تبادل فردی دانش

۸.

عوامل موثر بر گرایش به رشته کتابداری و اطلاع رسانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

۹.

کتابخانه منطقه ای : پیدایش استانداردها و خدمات

۱۱.

میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه ای کتابخانه های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان

۱۲.

نقش کتابخانه های عمومی در عدم بازگشت نوسوادان به دوران بی سوادی و تقویت سواد آنها

۱۳.

نگاهی به مرو و کتابخانه های آن در دوره اسلامی

۱۴.

نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۵.

وضعیت استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات و راهبردهای جست و جوی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وب

۱۶.

یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۱۷.

استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی

۱۸.

الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی

۱۹.

هم اندیشی انجمن نمایه سازان استرالیا و زلاندنو (گزارش سفر علمی و ارائه مقاله )

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲