مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال بیستم تابستان 1388 شماره 2 (پیاپی 78)

مقالات

۱.

آموزش الکترونیکی: تاریخچه، ویژگی ها، زیرساخت ها، و موانع

۳.

بررسی دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران

۴.

بررسی سایت های رایگان انگلیسی زبان تمام متن کتاب های داستان کودکان

۵.

بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

۶.

بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه های سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران براساس استانداردهای موجود

۷.

بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان های غرب گیلان

۸.

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های دکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی

۹.

تعامل سازه های مهم ژئوپلیتیک و اطلاعات در جهان معاصر

۱۲.

رفتار اطلاع یابی مدیران سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران

۱۳.

زوال منابع اینترنتی استناد شده در مجله Information Research

۱۴.

فرار پنهانی مغزها: تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فرار مغزها

۱۵.

کیفیت وب سایت های کتابخانه ای: مروری بر معیارها و ابزارها

۱۶.

مروری بر نقش کتابدار پزشکی بالینی در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی

۱۷.

معرفی و نقد کتاب مدیریت نظام های اطلاعاتی/

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲