مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال نوزدهم زمستان 1387 شماره 4 (پیاپی 76)

مقالات

۲.

آموزش نظامی در ایران (دوره قاجاریه) براساس کتاب های آموزش خطی و چاپ سنگی

۳.

انگیزه های ایجاد استناد وبی به مقالات در چهار رشته از علوم

۴.

بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان زن مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی

۵.

بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

۶.

تاثیر استفاده از فن آوری واقعیت مجازی در فعالیت ها و فرایندهای حرفه ای کتابداری و اطلاع رسانی

۷.

تحلیل استنادی پایان نامه های رشته جغرافیا (برنامه ریزی شهری)

۸.

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی

۹.

تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانز

۱۰.

چارچوبی نظری برای مطالعه دسترس پذیری در وب سایت ها: ارتقای وب سایت ها در راستای دولت الکترونیک

۱۱.

دانشنامه های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانشنامه نویسی

۱۲.

دیدگاه های مدیران کتابخانه های تخصصی شهر تهران در مورد ایجاد کتابخانه دیجیتال

۱۳.

رویکردی آموزشی به مدیریت کتابخانه های دیجیتال

۱۵.

مطالعه نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی

۱۶.

میزان تولید اطلاعات علمی پژوهشگران بخش آب سازمان آب و برق خوزستان در طی سال های 1377 – 1385 با استفاده از شاخص های علم سنجی

۱۷.

نگرش کاربران مرکز اطلاع رسانی «مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری» نسبت به حرفه کتابداری

۱۸.

کتابیه: سفرنامه کتابی وین

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲