روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) تابستان 1387 شماره 53

مقالات

۲.

توپیرامات و والپروات سدیم همراه با لیتیوم به عنوان درمان کمکی در اختلال دوقطبی نوجوانان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

۳.

تأثیر سلژیلین بر روی علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور

۴.

ارتباط اسکیزوفرنیا با لیپید پراکسیداسیون، ظرفیت نام آنتی اکسیدان های سرم و گروه های تیول

۶.

بررسی ساختار عاملی نسخه های فارس سه، نه و 14 سؤالی مقیاس های بهزیستی روانشناختی ریف در دانشجویان

۸.

هوش هیجانی در زنانی که به روش مسمومیت اقدام به خودکشی کرده اند

۱۰.

رابطه برخی متغیرهای جمعیت شناختی با خود - کارآمدی دانش آموزان در تعامل اجتماعی با همسالان

۱۲.

رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانواده با ابعاد کمال گرایی

۱۳.

بررسی تطبیقی اضطراب بارداری در رابطه با دوره های مختلف آن، رضایت زناشویی و عوامل جمعیت شناختی

۱۴.

تحلیل عاملی نسخه کوتاه پرسش نامه طرحواره یانگ در نمونه غیر بالینی ایرانی

۱۵.

باورهای رایج در بین زنان درباره نزدیکی در دوران بارداری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱