پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۰
جانشین سردبیر/قائم مقام: محمدحسن نیلی
مدیر مسئول: محمد حسن نیلی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: موسی نجفی
مدیر اجرایی: لیلا جدیدی
هیئت تحریریه: عبدالنبی الاشقر، موسى سامح ربابعة، اصغر افتخاری، احمد پاکتچی، سید فضل‌الله موسوی، سید حسین میرجلیلی، موسی نجفی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/
پست الکترونیکی: criticalstudies@ihcs.ac.ir
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵