پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم تیر 1397 شماره 4 (پیاپی 56)

مقالات

۱.

چالش های ترجمه متون نقد ادبی عربی معاصر نقدی بر کتاب الشعر العربی المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۴۴
یکی از کتاب های مهمی که در عرصه ی شعر معاصر عربی نگاشته شده است، کتاب «الشعر العربی المعاصر قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة» اثر عزالدین اسماعیل، منتقد نامدار ادبیات عربی می باشد. این کتاب با ترجمه سید حسین سیدی و با عنوان «بررسی جنبه های هنری - معنایی شعر معاصر عرب» به چاپ رسیده است. این پژوهش از منظر روابط جانشینی و هم نشینی که «سوسور» زبان شناس معروف از آن سخن به میان آورده، به نقد و بررسی این ترجمه پرداخته است. مقاله پیش روی، از رهگذر روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر مطالعات ترجمه توصیفی محصول مدار به پاره هایی از ترجمه این کتاب پرداخته و آن ها را زیر ذره بین نقد و تحلیل قرار می دهد و سپس ترجمه ای پیشنهادی ارائه می گردد. به طور کلی باید گفت ترجمه ی کتاب مزبور، علی رغم تلاش ها و زحمات فراوان مترجم در انتقال مطالب از زبان مبدأ به زبان مقصد، با اشکالاتی روبرو است که می تواند ناشی از عدم آشنایی دقیق و یا عدم دقت کافی مترجم نسبت به دو زبان مبدأ و مقصد و نیز اصطلاحاتی باشد که در حوزه ی واژگانی و اصطلاحی این زبان ها کاربست مناسب و بجای خود را دارد.
۲.

نقدی بر کتاب النقد والناقدون فی الأدب العربی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
تنظیم مطالب علمی در حد واحد درسی، از جمله ضرورتهایی است که استادان دانشگاه ها را به امر تهیه جزوه و کتاب وامی دارد. در این راستا، کتاب «النقد والناقدون فی الأدب العربی»(1387ش)، نوشته علی سلیمی، شامل سه فصل با موضوعات تطور نقد، عناصر ادب و ناقدان سرشناس است که نویسنده هدف کلی آن را نگاهی جامع به نقد ادبی و سیر تحول آن در ادب عربی قدیم و جدید بیان کرده است. از این رو، طبق بررسی علمی، کیفیت جلد، صحافی، حروف نگاری، صفحه آرایی، عنوان بندی و سطربندی از نقاط قوت شکلی آن به شمار می رود. اما طراحی ساده جلد، اغلاط چاپی، ضعف دستور زبان، اشتباهات املایی و عدم رسایی عبارات از نقاط ضعف شکلی است. فهرست محتوایی خوب، تحلیل بدون سوگیری، سازواری مناسب با مبانی اسلامی وتناسب حجمی با واحد درسی و سرفصل، از جمله نقاط مثبت محتوا است. ضعف در انسجام عناوین، شیوه ارجاع، ابهام در سازواری علمی، عدم انطباق عنوان با محتوا و ضعف معادل سازی اصطلاحات از جمله نقاط منفی محتوا به حساب می آید. در نتیجه، این کتاب به لحاظ کیفی کاستی فراوان دارد که پیشنهادهایی جهت بهبود کیفی آن داده شده است. رعایت نکات مذکور، می تواند این اثر را در خط سیر هدف آموزشی قرار دهد.
۳.

تحلیل انتقادی کتاب التطوّر النحوی للّغة العربیّة

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۹۱
نقد مؤثّر، سازنده و مثبت، نقش بسیار مهمی در پیشرفت علم و دانش دارد که باعث شکوفایی ثروت کلان هر کشوری که همان تکنولوژی آن است، می شود. از آن جایی که پیدایش، دگرگونی و تکامل نحو عربی، از جمله مسائلی است که توجه خاصی را می طلبد، لذا پژوهش در این زمینه بسیار ارزشمند به نظر می رسد. رمضان عبدالتوّاب با ترجمه ی کتاب «التطوّر النحوی للّغة العربیّة» از برجشتر اسر، در سال (1994م) راهی هموار در توسعه ی نحو زبان عربی قرار داد. این کتاب، نحو عربی را از منظر تاریخی و زبان شناسی بررسی کرده و از دیگر زبان های سامی از جمله عبری، اکدی، حبشی و آرامی نیز سخن به میان آورده است. با تحلیل کمی و کیفی محتوای این کتاب می توان یافت که این کتاب، دو هدف اساسی را دنبال می کند: 1. بررسی نحو زبان عربی از منظر تاریخی: یعنی از جهت شکل گیری و پیدایش، تکوین، حروف اصلی، انواع جمله، بناء و تغییرات ایجاد شده در آن در طول زمان 2. بررسی تشکیلاتی و ساختاری زبان که در حوزه ی زبان شناسی واقع می شود. چنان که می توان این کتاب را در عنوان درسی «تحقیق در مسائل صرفی و نحوی» در دوره ی دکتری زبان و ادبیات عربی در دانشگاه های ایران پیشنهاد کرد.
۴.

تحلیل انتقادی کتاب فلسفة البلاغة بین التقنیّة و التطوّر

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۰
تحلیل انتقادی کتاب های مختلفی که در زمینه های گوناگون علمی نگاشته می شود یکی از بایدها و ضرورت ها و زمینه های مهم فعالیت نقادان است. علم بلاغت هم به هیچ روی از این قاعده برکنار نیست و از آنجا که امروزه در زمره علوم روزآمد و مهمی است که نویسندگان و پژوهشگران زیادی در آن وارد می شوند و نظرات مختلفی ارائه می دهند بایسته است تا این آثار متنوع با نگاهی دانشگاهی و ضابطه مند نقد و بررسی شود. بر این اساس، بررسی انتقادی کتاب «فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور» اثر دکتر رجاء عید استاد دانشگاه بنها مصر، به عنوان مسئله اصلی این پژوهش انتخاب شده است. مهم ترین یافته های پژوهش پیش رو که با روشی تحلیلی انتقادی نگاشته شده بیانگر این مطلب است که در کتاب مورد نقد،نویسنده سعی بر آن داشته تا با نگاهی نو به مباحث بلاغت منطق محوری و فلسفه مآبی و کلام اندودیِ بلاغت را به نقد بکشد و در این کار تا حد زیادی موفق بوده است اما به هنگام ارائه طرحی نو و جایگزینی برای تقسیم بندی های منطقی و مباحث فلسفی و کلامی راه به جایی نبرده است.
۵.

مقایسه تطبیقی کارکرد اسطوره در شعر خلیل حاوی و منوچهر آتشی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
اسطوره ها بر پایه فطرت آدمیان شکل می گیرند و در هر دوره سیلانی دارند و در ذهن و زبان مردم جاری می شوند. از این روی باید اسطوره را فصل جدایی ناپذیر ادبیات دانست. شاعران و ادیبان، هرگاه آمال و آرزوهای ملت خود را در خطر می دیدند به اسطوره روی می آوردند. یکی از پرتحول ترین دوره های ادبی در ادبیات فارسی و عربی، دورة معاصر است که با بررسی آثار و افکار شاعران این دو سرزمین می توان دریافت که تحت تأثیر عواملی همچون تحولات سیاسی اجتماعی، نفوذ استکبار، فشار استبداد داخلی و غیره شاعرانی چون قروی، فؤاد خطیب، و خلیل حاوی از لبنان و فرخی یزدی، ملک الشعرای بهار و منوچهر آتشی و ... از ایران به منظور شکل دهی وطنی با جلوه های ملی، مبارزه با استبداد و احیای هویت ملی، سروده های خود را با اسطوره گرایی عجین کرده اند. در پژوهش حاضر جلوه های اسطوره در شعر خلیل حاوی (1919- 1982) و منوچهر آتشی (1310- 1384) با روش توصیفی- تحلیلی و برپایه مکتب ادبیات تطبیقی امریکایی، بررسی می شود. توجه به کارکرد اسطوره به عنوان ابزاری برای بیداری ملت، توجه به جنبه هایی از میراث کهن اسطوره های فارسی و عربی و اساطیر یونانی که انسان معاصر را به مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم فرامی خواند، مهمترین وجوه همانندی و تشابه در شعر دو شاعر است.
۶.

نقدی بر کتاب «مختارات من روائع الأدب العربی فی العصر العباسی الأوّل»

تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
کتاب«مختارات من روائع الأدب العربی فی العصر العباسی الأوّل» یکی از آثاری است که نگارنده ی آن نمونه هایی از نثر و شعر دوران عبّاسی اوّل را گلچین کرده و به ترجمه و تحلیل آن پرداخته است.مطالعه ی کتاب نشان می دهد که این اثر ضمن داشتن امتیازاتی، عاری از کاستی ها و نقص ها نیست.این جستار قصد دارد با رعایت اصول نقد و با استفاده از شیوه ی توصیفی – تحلیلی میزان پایبندی نویسنده ی این کتاب رابه رعایت معیارها و قوانین نگارشی به بوته ی نقد بکشاند. از بررسی دقیق کتاب چنین استنباط می شود که این اثر دارای برخی کاستی های محتوایی و شکلی است که از اساسی ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره داشت: پرداختن به موضوعات غیرضروری مانند زندگی نامه ی شاعران و غافل شدن از برخی مباحث ضروری مانند اغراض شعری عصر عبّاسی. خطاهای تایپی زیادی در کتاب مشاهده می شود که می تواند اطلاعات اشتباهی به مخاطب مبتدی بدهد و حتی باعث بدفهمی مطلب شود.
۷.

بایسته های کمّی و کیفی مواد آموزشی رشته زبان و ادبیات عربی با تکیه بر نقد کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۹
با عنایت به اینکه متون منثور معاصر، علاوه بر جنبه آموزشی، بیش از هر زمان دیگری، منعکس کننده فرهنگ بر آن است، کتابی که به عنوان منبع درسی معرّفی می شود، علاوه بر ساختار شکلی و محتوایی مناسب، باید مطابق با جدیدترین نظریه ها و رویکردهای ادبی باشد تا بتواند رسالت ادبی خویش را به انجام برساند. در همین راستا، پژوهش مذکور تلاش کرده است به روش بازخوانی اثر و در دو بخش تحلیل کمّی و کیفی نشان دهد آیا کتاب «ملامح النثر الحدیث و فنونه»، از پتانسیل لازم به عنوان یک منبع درسی برای رشته زبان و ادبیات عربی برخوردار است؟ نتایج حکایت از آن دارد که علی رغم داشتن محاسنی چون خط کاملاً خوانا، صفحه آرایی مطلوب و عملکرد فنّی برخی از نویسندگان کتاب مذکور، معایب کمّی و کیفی فراوانی دارد که در صورت ارائه به عنوان کتاب درسی، بسیار ضعیف و ناقص خواهد بود. استفاده بسیار اندک و جزئی از علائم ویرایشی، نبود فهرست منابع و کتاب شناسی تاریخ ادبیات، از جمله معایب کمّی کتاب مذکور است. عدم تجدید چاپ کتاب پس از 21 سال، نقصان موضوعی و محتوایی عناوین، بی نظمی و عدم انسجام مطالب، عدم دقّت کافی در استناددهی، عدم استفاده از منابع متعدد، معتبر و به روز و نیز نقصان در ارائه مطالب و استنباط غلط، از مهمترین معایب کیفی این کتاب است.
۸.

درآمدی انتقادی بر کتاب «أسلوبیة البیان العربی من أفق القواعدالمعیاریة إلى آفاق النص الإبداعی»

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۵
در خصوص سبک شناسی جدید، تالیفات زیادی از سوی منتقدان به رویکردهای سنتی بلاغت به رشته تحریر در آمده که در این مقال سعی بر آن است تا یکی از این آثار یعنی «أسلوبیة البیان العر بی من أفق القواعد المعیاریة إلى آفاق النص الإبداعی» را مورد نقد و بررسی قرار داد. این اثر با روش تحلیل محتوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که مهم ترین نتایج آن عبارت است از: مرزبندی دقیق بین بیان عربی در بلاغت قدیم و جدید که نویسنده توانسته با بخش کاربردی تحت عنوان «قراءة ونص» به توفیق خوبی دست یابد، تناسب عنوان با مطالب کتاب در تمامی فصول و دو کلیدواژه القواعد المعیاریة و النص الإبدا عی در تمامی فصول با شواهد و استنادات مورد تحلیل قرار گرفته است، نگاهی تمدنی و پویا به زبان به مثابه یک پیکر زنده، ارائه تحلیل های جامع در پایان هر بخش که خواننده را به یک برداشت شفاف، رهنمون می شود، نظم وتسلسل منطقی مباحث از جمله مهمترین نقاط قوت اثر است، و از جمله کاستی های اثر می توان به برخی اشتباهات ویرایشی و نگارشی که البته بسیار اندک است، فشرده بودن مباحث کتاب و نداشتن تمرین ها وآزمون، نداشتن فهرست اعلام، آیات واشعار، عدم بررسی و نقد آراء صاحب نظران غربی، اشاره کرد.
۹.

تحلیل انتقادی کتاب «الأدب المصری من قیام الدولة الأیوبیة إلى مجیء الحملة الفرنسیة»

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۲۴
تحلیل انتقادی تولیدات علمی باعث شناساندن نقاط ضعف وقوّت آثار گذشتگان، ودر نتیجه اجتناب از نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت را به دنبال خواهد داشت. بنا بر این می توان گفت که رسیدن به کمال مطلوب در تدوین منابع دانشگاهی تنها پس از نقدهای سازنده میسّر است. در این نوشتار کتاب الأدب المصری من قیام الدولة الأیوبیة إلى مجیء الحملة الفرنسیة ، نقد وبررسی می شود. نتایج بدست آمده از نقد و بررسی این کتاب نشان می دهد که کتاب حاضر علی رغم برخی نکات قوت از قبیل رعایت قوانین نگارشی، انسجام وتنظیم منطقی بابها وفصلها، متأسفانه دارای نواقص فراوانی در عرصه شکل ومحتوا است. مهمترین نواقص شکلی این اثر عبارتند از: عدم ثبت ارجاعات وفقدان کتابنامه، فقدان مقدمه وخاتمه برای بابها وفصلها، خطاهای لغوی ناشی از عدم رعایت قواعد صرف ونحو، خطاهای تعبیری وانشایی ناشی از عدم استعمال درست واژه ها وترکیب ها. امّا مهمترین نواقص محتوایی موجود در این کتاب عبارتند از: تکراری بودن موضوع، بررسی سطحی وشتاب زده ناشی از وسیع بودن موضوع، تکیه بر تدوین و جمع آوری ودر نتیجه فقدان تحلیل ونقد ونوآوری. امید است نتایج بدست آمده از این بررسی مختصر، برای حقیر ودیگر پژوهشگران، مفید بوده وباعث ارتقای علمی آثار گردد.
۱۰.

ارزیابی و نقد کتاب «علوم البلاغة عند العرب و الفرس»

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۳
نویسنده در این مقاله کوشیده است تا با معرفی کتاب علوم البلاغة عند العرب و الفرس ارزش آن را در میان سایر کتب مشابه روشن، و با نقد ساختارِ صوری و محتوایی، جایگاه کتاب را در میان پژوهش های بلاغت اسلامی و ایرانی ارزیابی کند. نویسنده ی کتاب در هر دو زمینه عالی عمل کرده و به هدف ذکر شده در مقدمه ی کتاب که بررسی تاریخ تطور بلاغت فارسی و عربی در کنار هم و نشان دادن تأثیر و تأثر این دو عرصه در تقابل با یکدیگر است، رسیده است. ساختار نقد و بررسی این مقاله در نگاه کلی چنین است: نخست بررسى صوری، دوم بررسی میزان رعایت قواعد عمومی ویرایش و نگارش و در بخش سوم، اثر محتوایى به لحاظ محتوایی بررسی شده است. پس از این سه بخش، «محاسن کتاب»، «میزان انطباق محتواى اثر با عنوان و فهرست»، «میزان روزآمدى داده ها و اطلاعات اثراز جهت ارجاع به منابع جدید»، «نمونه هایى از نوآورى»، «نظم منطقى و انسجام مطالب در کل اثر»، «نحوه نقد و بررسی ها در این اثر و میزان رعایت بی طرفی علمی درتحلیل ها»، «میزان سازواری محتوای علمی و پژوهشی اثر با مبانی و پیش فرض های مورد قبول اثر به ویژه سازواری محتوای علمی اثر با مبانی و اصول دینی و اسلامی» عنوان شده است.
۱۱.

زبان شناسی متن و مطالعات ترجمه ارزیابی و نقد کتاب علم النص ونظریة الترجمة

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۴۵
زبان شناسی متن از مباحث مهم نظریه ی ترجمه است و پژوهشگران بسیاری کوشش کرده اند، نظریات این رشته را در مطالعه ی ترجمه به کارگیرند.یوسف نور عوض نیز، در «علم النص ونظریة الترجمة»، کوشیده تابا بیان تاریخچه ای مختصر از زبان شناسی متن ومطالعات ترجمه، ارتباط این دو رشته را با یکدیگر شرح دهد ونظریه ی خود را که برمبنای همین ارتباط بناشده، مطرح کند. وی در متون سه نوع معنا قائل است: منطقی، بیانی وبدیعی؛ که باتوجه به کمیت این معانی، متن ها نیز سه دسته اند: متون ادبی، غیرادبی و مختلط که براساس تفاوت های این گونه ها، باید راهکار ترجمه ای مناسبی برای برگردان آن، در پیش گرفت. نوشته ی حاضر با شیوه ی توصیفی-تحلیلی، قصد دارد شکل ومحتوایاین کتاب را، بررسی ومیزان تحقق اهداف آن را مشخص کندو تطابق محتوای این اثر را با سرفصل دروس رشته ی زبان وادبیات عربی بسنجد. مهم ترین دستاوردهای این پژوهش عبارتست از: قدمت زمان تألیف کتاب نسبت به رشته مطالعات ترجمه، عدم جامعیت ودر برنگرفتن تمامی مطالب مذکور در سرفصل، که سبب شده این کتاب مدخل جامعی در مطالعات ترجمه ومنبع اصلی مناسبی برای دروس مرتبط با نظریه ی ترجمه در زبان عربی نباشد؛ از مزیت های نوشته می توان به ایده و چهارچوب نظری جدید آن، اشاره کرد.
۱۲.

نقد و تحلیل محتوا در تراز کتاب های درسی دانشگاهی مطالعه موردی: کتاب قواعد و متون عربی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۸۶۰
کتاب درسی دانشگاهی در فرایند یاددهی و یادگیری نقش تعیین کننده ای دارد. کتاب درسی مناسب، ویژگی ها و شاخص هایی دارد که آن را از کتاب های غیر درسی متمایز می کند. نقد و تحلیل محتوای کتاب های دانشگاهی سبب می شود در طراحی و سازماندهی مناسب آن، دقت کافی به عمل آید. این پژوهش با هدف دست یافتن به شاخص های کتاب های درسی دانشگاهی، از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده کرده است. در این مقاله، با تحلیل محتوای کتاب، تعریف و مفاهیم آن، کاربرد و ابعاد آن، و نظراتی که در زمینه طراحی کتاب های درسی ارائه شده است را مورد ارزیابی و نقد قرار داده ایم. در این مقاله به طور موردی، میزان برخورداری کتاب قواعد و متون عربی، - کتابی که برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی فراهم آمده است- از شاخص های کتاب دانشگاهی بررسی شده است. کتاب درسی از مهم ترین و تاثیرگذارترین رسانه های آموزشی است که نقش ارزشمندی در نظام تعلیم و تربیت ایفا می کند. طراحی کتاب ها باید با توجه به معیارها و ضوابط خاصی در همه ابعاد متن باشد. تحلیل محتوای کتاب های درسی می تواند نقاط قوت و ضعف احتمالی کتاب های درسی را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در اختیار مدیران و برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی قرار دهد.
۱۳.

چشم اندازی از رویکردهای نقد نوین؛ بررسی و نقد کتاب مناهج النقد المعاصر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۷
نقد نوین ، همگام با رشد و پیشرفت علوم و دانشهای انسانی در کشورهای غربی و پیرو داد و ستدهای فرهنگهای مختلف با یکدیگر به فرهنگ عربی راه یافت و ناقدان عربی را بر آن داشت تا از جدیدترین نتایج نقد جهانی بهره جویند، برخی چنان مسخ محصولات نقدغربی شدند که میراث نقد اصیل خود را که از دیرباز به آنان رسیده بود به طور کامل وانهادند اما گروهی دیگر چون صلاح فضل، پژوهشگر و ناقد بنامِ مصری با نگاهی تیز بینانه و خردمندانه درجهت معرفی نتایج پژوهش های نقدی و کاربردی سازی آن در تمام سطوح جوامع عربی برآمد و نتایج تلاش های ناقدان عربی قدیم و جدید را نیز زیر ذره بین خود داشت. در همین راستا، این جستار،کتاب "مناهج النقد المعاصر " اثرصلاح فضل را به شیوه تحلیل کمی و کیفی مورد کنکاش قرار داده و نقاط قوت و ضعف محتوایی و شکلی اثر مذکور را ارزیابی کرده است؛ کتاب مذکور به لحاظ فقدان ارجاعات و استناد دهی، به شیوه ی آکادمیک تألیف نشده بلکه به شیوه ای است که نویسنده آن را " نگارش شفاهی" نام نهاده و از اسلوب نگارش طه حسین و محمد مندور که مورد اقبال خوانندگان عرب قرار گرفته، تاثیر پذیرفته است، از این رو نویسنده به فهم صحیح، ساده و سهل الوصول محتوای نقدی این کتاب توسط خواننده اهتمام بسیار ورزیده است.
۱۴.

نقد و تحلیل کتاب فصول فی الترجمه و التعریب از تجربه تا ترجمه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۵۸
نقد کتاب را می توان امتداد کوشش های نویسنده در ارائه دست آورد پژوهشی دانست. نقد، جوهر پژوهش استو این مقاله بر آن است تا کتاب«فصول فی الترجمه و التعریب» ازمحمد البطل، نویسنده و مترجم مصری را به بوته نقد بگذارد.کتاب از هشت فصل تشکیل شده که به موضوعات مختلف در حوزه ترجمه از عربی به انگلیسی و بالعکس پرداخته است و اگرچه همه این فصول که هر کدام حکم یک مقاله را دارند از نظر موضوعی در یک حوزه قرار می گیرند اما پراکنده هستند و هر کدام به تخصص و مهارتی خاص در ترجمه اختصاص دارند. حوزه ای که نویسنده توجه بیشتری به آن دارد حوزه اصطلاح شناسی است که بخش بزرگی از کتاب به آن اختصاص یافته وحتی یک فصل کتاب را فرهنگ کوچک اصطلاحات مطبوعاتی تشکیل می دهد. با توجه به این که کتاب های مربوط به تئوری ترجمه، پیشینه ای نسبتا طولانی دارند و حتی در زبان عربی نیز کتابهای معدودی در این زمینه به چاپ رسیده است انتظار می رفت کتاب «فصول فی الترجمه و التعریب» از محمد البطل که در سال ۲۰۰۷ میلادی به چاپ رسیده است در زمینه مطالعات ترجمه، عمیق تر باشد و حتی نکات ترجمه ای بیشتری را گوشزد کند، اما نگاهی به فهرست منابع کتاب، این باور را به ما می دهد که نویسنده، کار تحقیقی گسترده ای در زمینه فن ترجمه انجام نداده و بیشتر، تجربه های عملی خود را به نگارش درآورده است.
۱۵.

ارزیابی و نقد مقالات حوزه ادبیات عصر میانه

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۸
صاحب نظران در زمینه رعایت استانداردهای ساختار مقاله های علمی – پژوهشی، اصول، قواعد و ضوابط خاصی را در نظر دارند که پایبندی به این موارد نیازمند مهارت، تجربه و دقت فراوان می باشد. پژوهش حاضر، بر آن است تا به نقد و بررسی ساختار 6 مقاله چاپ شده در مجله ادب عربی دانشگاه تهران در حوزة ادبیات عصر میانه، و میزان انطباق آن با استانداردهای مقاله های علمی – پژوهشی بپردازد. بررسی استانداردهای مربوط به ساختار مقاله های علمی – پژوهشی در این 6 مقاله حاکی از آن است که برخی ازمقالات دارای نواقصی از قبیل: کلی بودن عنوان ، نداشتن روش وهدف پژوهش در چکیده، ضعف در انتخاب واژه های کلیدی، مشخص نبودن پرسش های اصلی، اشاره نکردن به پیشینه پژوهش و کلیشه ای وکلی بودن نتیجه هاست. از سوی دیگر تعدادی از مقاله های بررسی شده نیز دارای نقاط قوت و استانداردهای لازم می باشند که از جمله ی آن می توان به ارائه ی عمقی مبانی نظری پژوهش، رویکرد انتقادی وتحلیل محور، نوآوری، انطباق محتوای اثر با عنوان، استناد به منابع معتبر و داده های به روز و... اشاره کرد.
۱۶.

سازکارهای سبک شناسی آماری در سبک سنجی نقد کتاب فی النص الأدبی؛ دراسة أسلوبیة إحصائیة

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۳
کتاب فی النص الأدبی؛ دراسة أسلوبیة إحصائیة نشریافته سال 1993، اثر دکتر سعد مصلوح از نخستین و برجسته ترین آثاری است که در حوزه مطالعات زبان عربی به بررسی مقوله سبکشناسی آماری پرداخته است. این اثر از دو منظر شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی بعد شکلی شاملطرح جلد، حروف نگاری، صفحه آرایی، اشتباهات تایپی می باشد. محور بررسی محتوایی نیز شامل شیوایی بیان، نظم مطالب، منابع و ارجاع دهی، نوآوری ها و نقد و بررسی آن می باشد. بررسی ها نشان داد از آنجاکه این کتاب قریب به بیست سال پیش منتشر شده است، از لحاظ شکلی و بخصوص حروف نگاری و شیوه ارجاع دهی، دارای کاستی های متعددی می باشد. از لحاظ محتوایی نیز بایست اذعان نمود که با وجود بدیع بودن این نظریه در حوزه مطالعات عربی، اما آرائی که مبنای نظری کتاب را شکل می دهند، اصولا برگرفته از صاحبنظران غربی می باشد. بنابراین نوآوری اصلی کتاب را بایست در پرداختن به موضوع در مطالعات عربی و پیاده سازی طرح ها و الگوها بر متون عربی دانست.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴