فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹٬۳۰۸ مورد.
۱.

تصریف فعل در کُردی سنندجی در چارچوب ساخت واژۀ ساختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصریف فعل وندهای فعلی رویکرد ساخت بنیاد ساخت واژه ساختی کردی سنندجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 767 تعداد دانلود : 87
تصریف یکی از مهم ترین و درعینِ حال پرچالش ترین فرایندهای حوزه ساخت واژه به شمار می رود که همواره از دیدگاه های مختلف بررسی شده است. رویکرد ساخت واژه ساختی یکی از رویکردهای متأخر در حوزه ساخت واژه است که با نگاهی ساخت بنیاد به ساخت واژه زبان در تلاش است تا ارتباطی نظام مند بین صورت و معنا برقرار کند. این رویکرد دراین زمینه ابزاری را معرّفی می کند که به وسیله آن می توان فرایندهای گوناگون ساخت واژی ازجمله تصریف را فارغ از ساخت واژی یا نحوی بودن آن ها تحلیل کرد. در پژوهش پیشِ رو، صورت های تصریفی فعل در گویش سنندجی از زبان کردی در چارچوب ساخت واژه ساختی توصیف می شود. داده های این پژوهش، برگرفته از پیکره ای 1000 جمله ای، شامل 100 فعل ساده زبان کردی است که نگارنده آن را گردآوری کرده است. آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می شود تحلیل ساخت های تصریفی فعل ساده در زبان کردی سنندجی با استفاده از طرح واره های ساختی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در مواردی که نتوان به پایه مشترکی بین دو سازه تصریفی قائل شد، طرح واره های مرتبه دوم به خوبی از عهده برقراری ارتباط بین آن ها برمی آیند.
۲.

دیدگاه ناشران و مترجمان درباره ضوابط نشر کتاب و ممیزی و پیامدهای آن در ایران بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ممیزی ضوابط نشر کتاب مترجمان ناشران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 531 تعداد دانلود : 475
پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قلمرو نشر کتاب و ضوابط حاکم بر آن را دگرگون کرد. علی رغم توجّه پژوهشگران به برخی ابعاد نشر کتاب، به ضوابط نشر کتب تألیفی و ترجمه ای توجّه نشده است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی ضوابط حاکم بر نشر در ایران اختصاص یافته است. تلاش شده زوایای مختلف این ضوابط نشان داده شده و پیامدهای آن تبیین شود. برای این کار، علاوه بر بررسی ضوابط مربوط، نظر مترجمان و ناشران را از طریق مصاحبه جویا شدیم و در چارچوب روش تحلیل مضمون، تحلیل کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که گذر از ممیزی های سلیقه ای از مسائل و دغدغه های اصلی مترجمان و ناشران است. شفّاف نبودن ضوابط باعث شده ممیزان در ارزیابی کتاب ها به تفسیر روی آورند، نایکدستی در برخورد با کتاب ها به ویژه ترجمه ها دیده شود و نارضایتی برخی از مترجمان و ناشران را به همراه داشته باشد.
۳.

The Impression of Formative Assessment in the Immediate Improvement of EFL Learning: Investigation of Pre-service Teachers’ Percipience in English for Teachers Course

نویسنده:

کلید واژه ها: Pre-service Teachers assessment tools teaching methodology Activities

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 825 تعداد دانلود : 113
Abstract Formative assessment has been often encouraged recently as a pivot component in the methodology of evaluation but the student's view of how this affects the improvement of language learning in some countries is disregarded in a way. Therefore, the following study investigates the experiences of students (pre-service teachers) in formative assessment and the tools used for its implementation. Teaching and evaluation are based on learning outcomes and students' approach to the activities that students are liable to convey in the course of English for teachers in the Department of Education. The study analyzed students' perceptions and their approach to formative assessment utilization. The Formative Assessment appears as a dignified way to raise the quality of learning, and as a result, the students achieve their goal to pass the exam successfully and get high grades. To acquaint their perspectives, 85 students as study respondents took part in the research in which both quantitative and qualitative methods were used. The quantitative research data from the questionnaire were analyzed through the SPSS platform, while the qualitative research data extracted from the focus group are presented through descriptive analysis, in the form of quotations. The findings of the questionnaires evinced the students' views on formative assessment and further, data from focus group discussions validated the reasonableness of what the students perceived in the questionnaire. Implications recommended that in addition to the tiresome work of continuously preparing during the teaching, EFL teachers are able to meet the individual needs of the students depending on the differences they have among themselves.
۴.

A Cognitive Diagnostic Assessment Study of the Reading Comprehension Section of the Preliminary English Test (PET)

کلید واژه ها: B1 Preliminary English test reading attributes G-DINA Compensatory non-compensatory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 772 تعداد دانلود : 641
Cognitive diagnostic models (CDMs) have received much interest within the field of language testing over the last decade due to their great potential to provide diagnostic feedback to all stakeholders and ultimately improve language teaching and learning. A large number of studies have demonstrated the application of CDMs on advanced large-scale English proficiency exams, such as IELTS, TOEFL, MELAB, and ECPE. However, too little attention has been paid to the utility of CDMs on elementary and intermediate high-stakes English exams. The current study aims to diagnose the reading ability of test takers in the B1 Preliminary test, previously known as the Preliminary English Test (PET), using the generalized deterministic input, noisy, “and” gate (G-DINA; de la Torre, 2011) model. The G-DINA is a general and saturated model which allows attributes to combine in both compensatory and non-compensatory relationships and each item to select the best model. To achieve the purpose of the study, an initial Q-matrix based on the theory of reading comprehension and the consensus of content experts was constructed and validated. Item responses of 435 test takers to the reading comprehension section of the PET were analyzed using the “G-DINA” package in R. The results of attribute profiles suggested that lexico-grammatical knowledge is the most difficult attribute, and making an inference is the easiest one.
۵.

Google Translate in Foreign Language Learning: A Systematic Review(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Google Translate Foreign language acquisition Systematic review CALL Machine Translation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 926 تعداد دانلود : 473
Thanks to the significant achievements in Artificial Intelligence (AI), Machine Translation (MT), in general, and Google Translate (GT), in particular, have been extensively used in all facets of life, including language learning. However, faced with a plethora of research evidence on GT’s educational contributions, erroneous translations create disparity regarding its use in language learning. To address this lacuna, the present study systematically reviewed 10 databases, namely, Web of Science, Scopus, ERIC, ScienceDirect, Taylor & Francis Online, Wiley Online Library, SAGE Journals, Springer Link, Springer Open, and DOAJ. Additionally, it hand searched the reference lists of 44 studies selected to be included in the synthesis from database search along with references cited in three previous systematic reviews on similar topics to capture a comprehensive view of the literature related to the use of GT in language learning between 2010-2021. It reviewed 50 studies witnessing a rise in the number of studies in this area. Studies reported that although significant improvements in the quality of GT led to pedagogical gains and more tendency to implement it in language learning, instructors still distrust it. Accordingly, this research provides pedagogical implications and suggests avenues for future research on the use of GT in language learning.     
۶.

نقش گفتمان شناختی برای مجاب سازی در متون اقتصادی: رویکرد نشانه - معناشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گفتمان شناختی مجاب سازی رویکرد نشانه - معناشناختی متن اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 958
شناخت جریانی فعال است که موجب بروز راهکارها یا شگردهای زبانی می گردد. نمی توان شناخت را فقط عنصری برای انتقال اطلاعات دانست؛ بلکه باید آن را به جریانی دانست که با تاثیرگذاری بر اطلاعات، منحرف یا کامل نمودن آن یا تغییر جهت دادن در چرخه انتقالی آن، عمل می نماید. در نظام گفتمان شناختی، تنها؛ جریان مجابی و زورآزمایی استدلالی است که سبب برتری و پیروزی یکی بر دیگری می گردد؛ چون مجاب سازی می تواند باوری را تغییر داده و باور دیگری را جایگزین آن کند. هدف اصلی مقاله حاضر آنست که با رویکرد نشانه- معناشناختی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی، تغییر نظام گفتمانیِ کنش محور به نظام گفتمانی تنش محور در اقتصاد ایران را بررسی نماید. در این مقاله برای آشنایی هر چه بیشتر با ارتباط نظام گفتمانی کنشی القایی(مجابی) برای بیان واقعیت موجود، بحران اقتصادی اخیر ایران را با تمرکز بر یک متن تولیدشده توسط محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم در پنجم بهمن ماه 1390 مورد بررسی قراردادیم. نتایج حاکی از آن بودکه رعایت و یا عدم پایبندی کنشگران اقتصادی به نظام گفتمان کنشی القایی(مجابی) برای بیان واقعیت در متون اقتصادی را می توان به عنوان عامل تاثیرگذاری در وضع معیشت مردم قلمداد نمود.
۷.

Developing Highschool EFL Learners' autonomy through Web-based dynamic assessment in Iran

کلید واژه ها: learners autonomy Teachers authority ZPD web-based dynamic assessment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 328
It is assumed that web-based dynamic assessment will continue to thrive and have a profound role in pedagogy. In this regard, explanatory sequential mixed-methods design was selected to consider the effect of web-based dynamic assessment on learners' autonomy. To this end, a sample of 60 male EFL learners at high school were chosen at non-random and categorized into two groups of web-based dynamic assessment and the control group based on the convenience sampling method. the learners’ autonomy questionnaire was used as a data gathering tool for pretest and posttest in autonomy. The high school students exposed to web-based DA via a designed web based on the level and requirements of the students in grammar, however, the learners in the control group learned the grammar by the traditional or conventional method of instruction. Based on the results of Mann-Whitney U test, the learners’ autonomy means scores in web-based DA increased in comparison to those of the control group. The platform and methods employed in this study produce results that are encouraging for the field of language instruction and could produce motivational outcomes in the future. The pedagogical implications of the study
۸.

Undergraduate EFL Students’ Perceived Emotions in Assessment: Disclosing the Antecedents and Outcomes

کلید واژه ها: Assessment EFL student emotions narrative frame Undergraduates

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 20
A bulk of research has revealed that emotions play a crucial role in different aspects of second/foreign language (L2) education. However, the emotions that English as a foreign language (EFL) students experience during assessment have been neglected, so far. Against this backdrop, this qualitative study intended to unveil the typologies, antecedents, and outcomes of assessment-related emotions of 24 Iranian EFL undergraduate students studying applied linguistics. To this end, a semi-structured interview and a narrative frame were employed. The results of the thematic analysis demonstrated that undergraduate EFL students experienced different positive and negative emotions before, during, and after assessment practices at the university. Furthermore, it was found that “teacher”, “tasks”, and “textbook” were the most frequent causes of the participants’ perceived emotions in assessment. Concerning the outcomes of assessment-induced emotions, the results demonstrated that “burnout”, “frustration”, “demotivation”, “stress”, and “self-doubt” were the most frequent negative outcomes, while “motivation”, “learning”, “pride”, and “excitement” were repeatedly posited as positive outcomes. Finally, the study enumerates some implications for L2 educators and researchers concerning the role of emotions in assessment processes and practices.
۹.

Learning styles, Technology Savviness, and Iranian EFL learners’ Vocabulary Knowledge: The Mediating Role of Learners’ Preferences and Needs during Agile App Development(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Learning Styles technology savviness Needs analysis custom-made mobile applications vocabulary knowledge

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 458
 Juxtaposing the ubiquitous facets of mobile technology as everyware (Greenfield, 2010) and vocabulary as one of the most axial aspects of language learning (Bowles & Cogo, 2016; Schmitt & Schmitt, 2020) , besides the importance of considering learners’ attributes and needs (Taghizadeh, 2019) while developing a mobile vocabulary application (app), necessitates analyzing the relationship and impact of all these elements in a single structural model. To tackle the issue, first, via a mixed-methods design, the researcher developed a bespoke mobile application using the task model and the principles of agile methodology. and then investigated the impact of using the app on a sample of 62 Iranian EFL university students’ vocabulary recognition and recall, the results of which were published in two other articles. In this study, the researcher integrated the obtained data within a proposed structural model and assessed the model's fitness to investigate the interaction and interrelationship among the latent variables mentioned above. The results obtained from SEM-PLS analyses revealed that within the unified structural model, the learners’ preferences and needs were favorably influenced by their learning style orientation and technology savviness. Similarly, the findings verified the positive impact of considering learners’ preferences and needs during the agile app development lifecycle on the target participants’ vocabulary knowledge, encompassing vocabulary recognition and recall. Finally, the fitness of the proposed structural model was verified based on the criteria for model assessment mentioned by Sparks and Alamer (2022) . The SEM-PLS data analyses and the implications of the study are presented and discussed.
۱۰.

A Book Review of "Practical Language Testing" by Glenn Fulcher (2010): From the Stage of Test Design to Score Delivery

نویسنده:

کلید واژه ها: Practical language testing score interpretation Test Administration Test construction test purpose

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 390 تعداد دانلود : 457
The book Practical Language Testing, authored by Glenn Fulcher (2010), is an epitome of comprehensive and detailed documentation on the relevance of the appropriate techniques, knowledge, and conceptual frameworks required to interpret and develop language assessments. It is also a systematic, helpful reference for researchers and educators that address assessment selection and design concerns, offering instructors guidance on picking the proper test for a particular educational setting and assisting in interpreting the scores generated by such tests. The book lays the groundwork for instructors to establish a thoughtful awareness of test scenarios to furnish the most efficient language assessment for their learners. The book's language is highly lucid and user-friendly to both experts and novices. The book finds an appropriate amalgamation between practical applications and theoretical underpinnings to empower practitioners in comprehending the objectives of effective assessment and its function in facilitating good learning and teaching. On account of the fact that the referenced book has the potential to make a substantial contribution and have significant implications for teachers, test designers, and other stakeholders, the current article attempts to provide a review of the book and emphasize the critical concepts in each chapter.
۱۱.

Reliability and Validity of Self-Assessments among Iranian EFL University Students

نویسنده:

کلید واژه ها: learner-centered teaching learner autonomy Self-assessment Reliability Validity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 794 تعداد دانلود : 667
Modern teaching practices emphasize learner autonomy and learner-centered approaches to language learning. Such teaching methods require corresponding assessment approaches. Self-assessment is viewed as an assessment mode which matches modern learner-centered teaching methodologies. However, the validity and reliability of self-assessments are not yet conclusively established. This study aimed to provide validity and reliability evidence for self-assessments among Iranian EFL university learners. The Common European Framework of Reference (CEFR) Self-Assessment Grid was translated into Persian and was given to a sample of Iranian undergraduate students of English. A C-Test battery containing four passages was used as a criterion for concurrent validation. Self-assessments of university EFL learners were examined for internal consistency and test-retest reliability. Findings showed that while self-assessments are highly reliable they lack validity as evidenced with low correlations between components of self-assessment grid and the C-Test. The implications of the study for the application of self-assessments in foreign language education are discussed.
۱۲.

The Construction and Validation of a Q-matrix for Cognitive Diagnostic Analysis: The Case of the Reading Comprehension Section of the IAUEPT

کلید واژه ها: Cognitive Diagnostic Models (CDMs) GDINA Islamic Azad University English Proficiency Test (IAUEPT) Q-Matrix Reading comprehension attributes

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 806 تعداد دانلود : 22
Cognitive diagnostic models (CDMs) have received sustained attention in educational settings because they can be used to operationalize formative assessment to provide diagnostic feedback and inform instruction. A large number of CDMs have been developed over the past few years. An important component of all CDMs is a Q-matrix that specifies a particular hypothesis about the relationship between each test item and its required attributes. The purpose of this study was to construct and validate a Q-matrix for the reading comprehension section of the Islamic Azad University English Proficiency Test (IAUEPT), as an advanced English placement test designed to measure language ability of Ph.D. candidates who tend to pursue their studies in the IAU. To achieve this, using item responses of 1152 candidates to twenty items of the reading section of the test, an initial Q-matrix was constructed based on theories and models of second/foreign language (L2) reading comprehension, previous applications of CDMs on L2 reading comprehension, and brainstorming and consensus of five content experts. Then, the initial Q-matrix was empirically validated using the method proposed by de la Torre and Chiu (2016) and checking mesa plots, and heatmap plot. Five attributes were derived for the reading comprehension section: vocabulary, grammar, making an inference, understanding specific information, and identifying explicit information. Finally, the analysis of the Generalized Deterministic Inputs, Noisy “and” Gate (GDINA) regarding absolute fit at item- and test-level as well as three residual-based statistics showed the accuracy of the Q-matrix and a perfect model-data fit.
۱۳.

Non-Native EFL Teacher Educators’ Recruitment and Professional Development: Policies and Strategies of Language Institutes' Managers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Language institute managers Non-native English teacher educators professional development strategies Teacher educator recruitment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 522
Recruiting efficient EFL teacher educators (TEs) is crucial for language institutes as it can directly affect the quality of language instruction and, consequently the success of language institutes. Nevertheless, language institute policies for employing TEs and strategies for their professional development have not been well-documented. To this end, semi-structured interviews were conducted in this qualitative study to investigate 30 language institute managers’ recruitment policies and professional development strategies for employing non-native English TEs in the Iranian EFL context. The participants’ answers to interview questions were transcribed and analyzed based on the three levels of the open, axial, and selective coding process. The results revealed that job experience, academic/educational competencies, and digital literacy are the most important features implicating the recruitment of TEs. As for professional development strategies for TEs, the main ones included holding regular meetings for TEs, asking TEs to take part in professionally relevant seminars, workshops, and webinars, and encouraging them to make peer observations of teacher education courses. These findings have implications for language TEs' recruitment and their professional development.
۱۴.

بررسی حروف اضافه «بین» در زبان فارسی با رویکرد زبان شناسی شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حروف اضافه مکانی چندمعنایی زبان شناسی شناختی معنی شناسی طرح واره های تصوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 90
حروف اضافه مکانی، از مهم ترین و پرکاربردترین کلمات نقش نمای هر زبانی هستند که نقش مهمی در بازنمایی مفاهیم ذهنی انسان در زبان دارند. اساساً حروف اضافه مکانی از نخستین کلمات نقش نمایی هستند که کودکان در روند فراگیری زبان اوّل دست به تولید آن می زنند و این خود از مهم ترین دلایل لزوم بررسی شناختی این حروف است. هدف از پژوهش پیش رو، بررسی چندمعنایی حرف اضافه مکانی «بین» در زبان فارسی است. برای تبیین این چندمعنایی، از اصول مکتب زبان شناسی شناختی و دو نظریه چندمعنایی اصولی تایلر و ایوانز (2001) و طرح واره های تصوری جانسون (1987) استفاده شده است. داده های پژوهش، از نسخه دوم پیکره همشهری و دو فرهنگ دهخدا (1377) و معین (1386) گردآوری شده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده این مطلب است که شبکه معنایی حرف اضافه «بین» دارای یک معنی پیش نمونه مکانی و چهار معنای حاشیه ای است. معنای پیش نمونه ای این حرف اضافه، مبین فضای میان دو چیز است و سایر معانی، به شکل شعاع هایی در اطراف آن قرار گرفته و از آن بسط یافته اند.
۱۵.

تحلیل انتقادی و بازنمایی کارگزاران اجتماعی در داستان بیژن و منیژه: الگوی جامعه شناختی معنایی ون لیوون (2008)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارگزاران اجتماعی حذف اظهار الگوی ون لیوون داستان «بیژن و منیژه»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 193 تعداد دانلود : 434
یکی از انواع رویکردهای تحلیلی متون، رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ون لیوون است. این رویکرد دارای دو مؤلفه اصلی حذف و اظهار است که هرکدام دارای زیرمؤلفه های مختلفی هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل چگونگی تحقق مؤلفه های حذف، شامل پنهان سازی وکمرنگ سازی و برخی از مؤلفه های اظهار، شامل تشخص زدایی، طبقه بندی، تشخص بخشی، منفعل سازی، جنس ارجاعی و زیرمؤلفه های مربوط به هریک از آنها در بازنمایی کارگزاران اجتماعی در داستان «بیژن و منیژه» از شاهنامه فردوسی است. در این راستا، انواع جملات این اثر تعیین و شمارش شده اند. سپس، بسامد کاربرد، درصد و سطح معناداری هر یک از مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مربوط به آنها از طریق تحلیل آماری و آزمون خی دو سنجش شده است. نتایج  پژوهش نشان می دهند که شاعر از تمام مؤلفه ها ی گفتمانی حذف و اظهار موردنظر در این داستان استفاده کرده است. به علاوه، بر اساس نتایج آزمون خی دو، بین بسامد کاربرد مؤلفه های اصلی بررسی شده در قیاس با یکدیگر و نیز، بین زیرمؤلفه های مربوط به هر مؤلفه اصلی رابطه ا ی معنادار وجود دارد. تحلیل نتایج مؤلفه های حذف نشان می دهد که شاعر تمایلی به بازنمایی کارگزاران اجتماعی به صورت پنهان ندارد. همچنین، نتایج مؤلفه های موردبررسی اظهار نشان می دهند که شاعر با به کارگیری زیرمؤلفه ارزش دهی مثبت و منفعل سازی تأثیرپذیر مستقیم سعی دارد کارگزاران اجتماعی را اثرگذار و دارای ارزش مثبت بازنمایی کند. به علاوه، در بسیاری از جملات کارگزاران اجتماعی از طریق ارجاع به گفته ها، ویژگی های ظاهری و یا به کارگیری استعاره ها و تشبیهات بازنمایی می شوند.
۱۶.

باهم آیی و ابهام واژگانی و مشکلات (نارسایی های) مربوط به معادل گزینی (سازی) آن ها در متون بانکی با استفاده از نظریۀ معنا شناسی ساختارگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابهام واژگانی باهم آیی متون بانکی معادل یابی در ترجمه معنا شناسی ساختارگرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 523 تعداد دانلود : 119
پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و همچنین استفاده از دیدگاه زبان شناختی معناشناسی ساختارگرا سعی در بررسی موضوع باهم آیی و ابهام واژگانی در متون بانکی مربوط به اعتبار اسنادی از بانکداری بین الملل (مقررات و دستورالعمل ها) و مشکلات و نارسایی های مرتبط با معادل گزینی (سازی) فارسی آن ها با انتخاب پنج کتاب ترجمه شده مقابله ای دارد. یافته های پژوهش نشان می دهند که باهم آیی های موجود در بخش تخصصی این متون ویژگی هایی چون بافتی (واژگان و دستوری)، ساده، قابل انتظار، بی فاصله، پربسامد، واژه محوری، موقعیتی، معنایی و همنشین بودن را دارند که مترجمان این باهم آیی ها را گاه با چندین و گاه تنها با یک معادل ثابت به زبان فارسی برگردان نموده اند که گزینش و یا ساخت معادل ثابت برای این باهم آیی ها از برای یکسان سازی و ایجاد زبان خاص فنی فارسی در زمینه ی اعتبار اسنادی از بانکداری بین الملل بسیار مناسب به نظر می رسد. درخصوص ویژگی های مربوط به چندمعنایی (ابهام) های واژگانی موجود در این متون نیز این نتیجه حاصل گردید که در بخش تخصصی متون بانکی برگزیده واژه های بسیاری وجود دارند که اغلب به دلیل کاربرد ویژه و با به-کارگیری جدید آن ها در حرفه ی بانکداری همراه با ایجاد معنای جدید به وجود آمده اند و دلالت چندگانه معنایی دارند. اما این دلالت های چندگانه باتوجه به بافت زبانی (روابط دستوری و معنایی یک واژه با دیگر واژه های قبل و بعد خود) و باهم آیی های خاصی که واژه چندمعنا همراه با آن ها به کار می رود همچون واحدی تک معنا و بدون ایجاد ابهام عمل می کنند.
۱۷.

تحلیل گفتمان انتقادی در روایت های زنان تحت خشونت خانگی بر اساس مدل کنشگران اجتماعی ون لیُوِن (2008)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازنمایی کنشگران اجتماعی مولفه های گفتمان مدار خشونت خانگی خشونت دیده خشونت گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 261
پژوهش حاضر با هدف بررسی روایت های زنان از تجربه شخصیِ خود نسبت به خشونت های خانگیِ اعمال شده بر آن ها و آشکار ساختن ایدئولوژی تولیدکنندگان روایت ها نسبت به خود و افراد خشونت گر انجام شده است. به این منظور، پنجاه روایتی که مستقیماً به وسیله زنان خشونت دیده نقل شده بود، به صورت تصادفی انتخاب شده و با استفاده از مدل کنشگران اجتماعی ون لیُوِن (Van Leeuwen, T. (2008) بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهد که در روایت های مورد بررسی، کنشگران به صورت برجسته نشان داده شده اند و برای بازنمایی افراد خشونت گر، در مقایسه با افراد خشونت دیده، به میزان بیشتری از مؤلّفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معنایی استفاده شده است. تفاوت کاربرد برخی از مؤلّفه ها برای بازنمایی افراد خشونت گر و افراد خشونت دیده چشمگیر است. این تفاوت می تواند نشان دهنده آن باشد که زنان خشونت دیده جایگاه مناسبی برای خود در نظر نمی گیرند؛ در متحمّل شدنِ خشونت، افزون بر اینکه افراد خشونت گر را عامل اصلی می دانند، احتمالاً خود را هم تا اندازه ای گناه کار می دانند؛ اعضای خانواده خود را، حتی در مواردی که بی گمان خشونت گر هستند، به طور منفی ارزش گذاری نمی کنند؛ و نگاه بالا به پایینی که جامعه نسبت به زنان دارد، در گفتار و در نتیجه در ایدئولوژی خود زنان هم نمایان است.
۱۸.

Development and Validation of a Scenario-Based Teacher Language Assessment Literacy Test

کلید واژه ها: Assessment Exploratory Factor Analysis (EFA) Language assessment literacy teachers’ language assessment literacy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 542 تعداد دانلود : 344
Language testing and assessment has grown in popularity and gained significance in the last few decades, and there is a rising need for assessment literate stakeholders in the field of language education. As teachers play a major role in assessing students, there is a need to make sure they have the right level of assessment knowledge and skills to accomplish their duties as assessors. The present study sought to develop and validate an assessment literacy test. To this end, a thirty-five scenario-based Language Assessment Literacy Test (LALT) was developed based on the seven standards covered by the Standards for Teacher Competence in Educational Assessment of Students (1990). Construct validity of the test was investigated by collecting data from 168 Iranian EFL teachers. To investigate the validity of the measure, tests of reliability, item difficulty, and item discrimination were carried out. The test was then subjected to EFA (Exploratory Factor Analysis whose results showed a seven-factor solution for the test items. The implications of the study for EFL teachers, language testers, teacher trainers, and curriculum developers are discussed.
۱۹.

معناشناسی واژه دعا در قرآن کریم از منظر زبان شناسی قرآنی

کلید واژه ها: معناشناسی دعاء قرآن همنشین جانشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 163 تعداد دانلود : 391
جایگاه دعا در ادیان مختلف به خصوص در دین مبین اسلام بر کسی پوشیده نیست، کلمه دعا و مشتقاتش 182 بار در آیات قرآن کریم بکار رفته است. آثار گوناگون دعا با رویکردهای مختلف در این زمینه نشان دهنده اهمیت این مسئله نزد دانشمندان مسلمان است. با این وجود هنوز ادراک دقیق و جامعی از دعا به عنوان یک مفهوم که در فرایند عملی آن نیز اثرگذار است، تبیین نشده است؛ این به این دلیل است که تاکنون واژه دعاء و مشتقاتش در قرآن با رویکرد معناشناسی بررسی نشده است. این نوشتار قصد دارد با دانش معناشناسی به روش تحلیلی توصیفی به تبیین واژه دعاء در قرآن بپردازد و مؤلفه های معنایی آن را به کمک همنشین ها و جانشین ها و اضدادش در قرآن استخراج کند. نتیجه بررسی همنشین های این واژه در قرآن به این صورت است: همنشین های اشتدادی، مثل آتی، سمع، اجابَ و استجابَ، اَمنَ، هَدَی، جعل، سَلمَ و قَوَمَ؛ همنشین های تقابلی: شرک، کفر، ضلال و ضرر و همنشین های مکملی: الله، رب، رسول و انسان. با بررسی همنشین های این واژگان ، جانشین های واژه دعاء بدست آمد: قول، امنیت، علم، تبعیت، هدایت، اتیان، کفر و مشیت. همچنین، یافته ها نشان داد که از بررسی همنشین ها و جانشین ها، مؤلفه های معنایی که برای واژه دعاء به دست داده شد عبارتند از «قول، امنیت، علم، هدایت، کفر، فضلیت، تبعیت، صدق، حکمت و کتابت». از این رو، با تحول در معنا بر اساس تبیین روابط همنشینی و جانشینی، معنای دقیقی از دعا ارائه می شود که به بسیاری از ابهامات نظری و عملی در حوزه دعا پاسخ می دهد.
۲۰.

مفهوم سازی «تعارف» در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارفات ایرانی کنش گفتار ارتباطات اجتماعی ایرانی زبان فارسی گویشوران غیرایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 277 تعداد دانلود : 643
تعارف از مهم ترین مؤلفه های هویت فرهنگی ایرانیان و عنصر اصلی ادب آیینی فارسی است و نقش مهمی را در ارتباطات ایرانیان و ارتباطات بین فرهنگی میان ایرانیان و غیرایرانیان ایفا می کند. شناسایی تعارف یکی از امکان ها و شرایط عمده در شناسایی وضعیت فرهنگ و زندگی روزمره ایرانی است. این مقاله با بهره گیری از جامعه شناسی صوری زیمل و نظریه کنش گفتار آستین در زبان شناسی به بررسی جایگاه «تعارف ایرانی» در آموزش زبان فارسی و پیچیدگی های کلامی آن می پردازد. تعارف، علی رغم در هم تنیدگی با زبان و فرهنگ ایرانی، در پژوهش های زبان و فرهنگ ایرانی به عنوان زبان دوم چندان مورد توجه نیست. تعارف ایرانی جنبه های مختلف و متعددی دارد و به نسبت موقعیت، سن، تحصیلات و سطح اجتماعی افراد متغیر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی و دیدگاه فارسی آموزان خارجی از یادگیری تعارفات ایرانی هنگام قرارگیری آن ها در شرایط مختلف است و نیز روش تحقیق به صورت مصاحبه غیر حضوری با فارسی آموزان خارجی انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد. میزان آگاهی بسیاری از فارسی آموزان خارجی برای یادگیری تعارفات ایرانی زیاد بود و آموزش تعارفات ایرانی را برای ارتقاء کیفیت یادگیری زبان فارسی الزامی دانستند. به دلیل ناآشنایی زبان آموزان غیرفارسی زبان با تعداد محدودی از ساختارهای اجتماعی تعارف و کنش های گفتاری با مشکل مواجهه می شدند. هم چنین یافته ها نشان می دهد که آشنایی با سازوکار فرهنگی تعارف، موجب دریافت بهتر پیام های تعارف توسط فارسی آموزان می شود به طوری که در تقویت ارتباطات اجتماعی می توانند آگاهانه از آن استفاده کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان