علوم روانشناختی - نشریه علمی (وزارت علوم)

علوم روانشناختی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۶۶۳۹-۲۶۷۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ آذر ۱۳۹۴
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر سودابه ارشادی منش
مدیر مسئول: دکتر سودابه ارشادی‌منش
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۷۴۶۲-۱۷۳۵
صاحب امتیاز: دکتر سودابه ارشادی‌منش
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمدعلی بشارت
مدیر اجرایی: دکتر سوگل قاسمی
هیئت تحریریه: دکتر محمود منصور، دکتر محمد خدایاری فرد، محسن شکوهی یکتا، دکتر نیما قربانی، دکتر رضا خجسته مهر، دکتر رضا کرمی نوری، دکتر رضا پور حسین، دکتر حسین شکر کن، دکتر سید سعید پورنقاش تهرانی، دکتر کتایون منصور، دکتر سودابه ارشادی منش
وب سایت: http://psychologicalscience.ir/
پست الکترونیکی: info@psychologicalscience.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹