مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدل برنامه ریزی آرمانی تولید محصولات در کارخانه ی تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (دی ام تی)

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳