مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1387 شماره 5

مقالات

۱.

کاربرد برنامه ریزی آرمانی عدد صحیح و روش تاگوچی برای بهینه سازی استفاده از مواد اولیه پیوسته

۲.

توسعه و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن برای اندازه گیری بهره گیری بهبود سازمانی

۳.

ارائه یک مدل تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های تولیدی به کمک تکنیک های ANP و DEMATEL در محیط فازی

۴.

کاربرد روش شاینین برای تفکیک فاکتورهای با اهمیت از فاکتورهای کم اهمیت ( در بررسی عوامل موثر بر انحراف مقادیر اسیدیته و pH نوشابه فانا در کارخانه روز نوش کرمانشاه )

نویسنده:

کلید واژه ها: هدف متغیرهای مهم متغیرهای غیرمهم اسیدیته حدود کنترل طراحی آزمایش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۴۳۶
۵.

ارائه یک رویکرد نوین از کارت امتیازی متوازن با استفاده از تاپسیس فازی

۶.

بررسی و ارزیابی تاثیر انتقال مالکیت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

۷.

طراحی و ارائه سیستم جامع ارزشیابی عملکرد کارکنان نظام بانکی ( مورد نمونه بانک ملت )

کلید واژه ها: سیستم ارزشیابی شاخص های ارزشیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۸۶
۸.

تاثیر استقرار سیستم های مدیریت کیفیت بر تعهد شغلی کارکنان و رضایت ارباب رجوع در واحدهای درمانی و بیمه ای سازمان تایمن اجتماعی استان تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴