مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال دهم بهار 1394 شماره 31

مقالات

۴.

استفاده از روش تصمیم گیری چند هدفه فازی برای ارائه مدل ارزیابی ریسک پروژه (حفاری چاه نفت آذر)

۵.

نقش خوشه های صنعتی بر رقابت پذیری منطقه ای (نمونه موردی: خوشه ی تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی خوزستان)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۹۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴