معرفت

معرفت

معرفت 1381 شماره 60

مقالات

۱۵.

بررسى میزان تأثیر آواى قرآن بر اضطراب بیماران پیش از آنژیوگرافى عروق کرونر(مطالعه موردى در یکى از بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشکى گیلان)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸۷