معرفت - نشریه علمی (وزارت علوم)

معرفت (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ شهریور ۱۳۸۶
مدیر مسئول: سیداحمد رهنمائى
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
p-issn: ۶۰۱۵-۱۰۲۳
صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: ابوالفضل ساجدى
هیئت تحریریه: عباسعلی کدخدائی الیادرانی، محمدرضا جباری، ابوالفضل ساجدی، محسن الویری، محمود رجبى، سیداکبر حسینی قلعه بهمن، مصطفى کریمى، محمد فولادى‏وندا، رحیم میردریکوندى، علیرضا کرمانى، حامد منتظری ‏مقدم، عباسعلى شاملى، مرتضى آقاطهرانى
آدرس: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(قدس)، طبقه چهارم، اداره نشریات تخصصی، دفتر نشریه
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۳۴۴۸۳
وب سایت: http://marifat.nashriyat.ir/
پست الکترونیکی: marifat@qabas.net

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹۳