تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال پانزدهم تابستان 1392 شماره 58 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی نقش تئوری ذهن و کارکردهای اجرایی در پیش بینی همدلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی تأثیر فشار زمان و ترتیب آزمون بر حافظة کلامی و عملی و یادآوری واژگان مرور شده با استفاده از دو روش نگهدارنده و بسط دهنده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 82
۴.

فانتوم لیمب (عضو خیالی) و همبسته های آن در گروهی از جانبازان مبتلا به قطع عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تأثیر پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک بر بهبود دانش آموزان دارای علایم پس آسیبی (پس از سانحه)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی رابطة کنترل هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با باورهای وسواسی دانش آموزان دختر دورة متوسطة شهر رشت(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵