تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال هجدهم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 70) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارزیابی شناختی استرس در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تصاویر چندش آور مناسب در ارزیابی توجه دیداری افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری: مطالعهای برای ساخت و اعتباریابی اولیه ی آزمون(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

توسعه ی یک مدل شناختی در ارزیابی عوامل اعتماد مخاطب به رسانه ی خبری با استفاده از ماشین یادگیر عاطفی مغز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 280
۴.

میزان شیوع اختلالات شخصیت و رابطه ی آن با سبک های دلبستگی در مراجعین به کلینیک های روان شناختی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 836
۶.

درک و بیان کاربردهای نوای گفتار در کودکان بهنجار فارسی زبان پنج تا ده ساله: شواهدی از رویکرد روان شناسی زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اثر فعالیتهای پروژه ی طیف بر هوش های چندگانه ی کودکان پیش دبستانی دارای اختلال یادگیری عصب روان شناختی تحولی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۴