تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال چهاردهم پاییز 1391 شماره 55 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی تفاوت میزان اطمینان مردان و زنان در تصمیم گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر بافت مفهومی سئوال ها بر عملکرد حافظه روزمره در آزمون های بازشناسی و یادآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۵۰۸
۵.

تاثیر وزوز گوش بر توجه شنوایی تقسیم شده و انتخابی در کارگران در معرض نویز شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

هنجاریابی خرده مقیاس های شناختی تصویری آزمون توانایی های شناختی میکر و بررسی رابطه آن با عملکرد دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۹
۷.

مقایسه کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای اختلال ریاضیات با دانش آموزان عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۸