تازه های علوم شناختی - نشریه علمی (وزارت علوم)

تازه های علوم شناختی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۷ فروردین ۱۳۸۲
مدیر مسئول: دکتر محسن میرمحمد صادقی
صاحب امتیاز: مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر عباس حق پرست
مدیر داخلی: کارشناس و مسئول دفتر مجله: سیده فرانک مخلصی
مدیر اجرایی: دکتر سعید یزدی راوندی
هیئت تحریریه: محمدرضا زرین دست، امیر شعبانی، مجید صادقی، حسن عشایری، حسن کاویانی، بهروز بیرشک، جواد حاتمی، رضا زمانی، سید وحید شریعت، رضا کرمی نوری، شهین نعمت زاده، علی یونسی
آدرس: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران
تلفن: ۰۲۱۷۶۲۹۱۱۳۰
وب سایت: http://icssjournal.ir/
پست الکترونیکی: journal@icss.ac.ir
فکس: ۰۲۱۷۶۲۹۱۱۴۰
کد پستی: ۱۶۵۸۳۴۴۵۷۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵