تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال شانزدهم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 63) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاثیر آموزش نوروفیدبک بر ادراک بینایی دانش آموزان ابتدایی با اختلال یادگیری ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۷۱۳
۲.

عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در تکلیف حافظه کاذب(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مقایسه همبستگی بین زبان بیانی و دریافتی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی مقطع ابتدایی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۵۴۸
۴.

مقایسه انعطاف ناپذیری شناختی و سبکهای حل مسأله در دانشجویان دارای نشخوار فکری و بدون نشخوار فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای اختلال خواندن با دانش آموزان عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۰ تعداد دانلود : ۶۳۷
۷.

بررسی و مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی-جبری با افراد سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱