تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال شانزدهم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 62)

مقالات

۱.

تکانشگری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی و افسردگی اساسی

۲.

تأثیر سطح پردازش (عمقی و سطحی) بر میزان یادآوری، بازشناسی و حافظه کاذب در دانشجویان با رشته های تحصیلی مختلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۵۶۴
۴.

مقایسه توجه انتخابی و حافظه کاری افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی و افسرده با افراد بهنجار( از دیدگاه نوروپسیکولوژی)

۶.

بازشناسی حالات هیجانی چهره در ابعاد شخصیتی برونگردی / روان رنجورخویی: نقش تعدیل کنندةحافظه کاری

۷.

هنجاریابی مقیاس سنجش حافظه کاری کودکان پنج تا 11 ساله شهر ایلام

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶