تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال نوزدهم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 73)

مقالات

۵.

مقایسه ی شاخص های عصب روان شناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی، وسواسی-جبری و بهنجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۴۸۵
۸.

بررسی اثر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر تأخیر رضایت مندی دانش آموزان دبیرستانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۶