تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال سیزدهم تابستان 1390 شماره 50 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

رابطه فرا شناخت ، اضطراب و افسردگی در مادران دانش آموزان ناشنوا و عادی دوره پیش دبستانی و دبستانی شهرستان رشت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 294

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۴