تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی زمستان 1382 شماره 20 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحول فرا حافظه و رفتار حافظه در کودکان و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

اثر تازگی در حافظه بیماران دارای ضایعات مغزی و افراد بهنجار سالمند و جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مقایسه راهکارهای مقابله ای در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی I(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

ادراک زمان و روش های ارزیابی آن: یک مطالعه مقدماتی برای آزمودنی فارسی زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۶۷۳
۶.

تأثیر سبک های گرفتن قلم بر میزان خوانایی، دقت و سرعت نوشتاری دانش آموزان ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارتباط الگوی مصرف مواد با ابتلا به اختلال بیش فعالی - کم توجهی در نوجوانان پسر(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

نوروترانسمیترها و شناخت (بخش دوم): هیستامین، اپیوئیدها، کوله سیستوکینین، آدنوزین اکسیدنیتریک و گلوتامات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۸