تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال هفدهم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 66) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

اثر برنامه ی مدیریت استرس مبتنی بر سبک زندگی، بر اصلاح طرح واره های شناختی و افزایش حس انسجام دانشجویان پراسترس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 802 تعداد دانلود : 337
۳.

نقص بازتولید زمان در کودکان اوتیستیک و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

سوگیری توجه به محرکهای هیجانی در دو حالت افسردگی و اضطراب(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تشخیص صرع به کمک ارزیابی های کیفی و کمی آشوب گون سیگنال های مغزی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی یوگا بر کارکردهای شناختی- حرکتی کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تأثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش شناختی: نقش تعدیل کننده ی ابعاد شخصیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۴