تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی

تازه های علوم شناختی سال نوزدهم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 75) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی اثر بیوفیدبک الکترومیوگرافی همراه با آموزش آرمیدگی بر علایم روانشناختی بیماران مبتلا به میگرن مزمن: پژوهش مورد منفرد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 757 تعداد دانلود : 690

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵