تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)سال بیست و پنجم زمستان 1388 شماره 4 (پیاپی 100) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی وضعیت تحصیلی و شغلی فارغ التحصیلان شاخه کاردانش در رشته های کامپیوتر، امور مالی و حسابداری و زراعت و مقایسه آن با وضعیت فارغ التحصیلان شاخه نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 317
۳.

بررسی کیفیت تدریس درس ریاضی پایه چهارم دبستان شهر اصفهان به منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد دانش آموزان در آزمون بین المللی تمیز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 728
۴.

مقایسه اثر روش های یادگیری مشارکتی، یادگیری مشارکتی توام با آموزش اصول گفتگو و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی جغرافیای دانش آموزان پایه پنجم(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک های madm(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴