تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) 1379 شماره 62

مقالات

۴.

بررسی نظریات دبیران دبیرستان های شهر اصفهان در مورد ویژگی های شناختی، عاطفی و عملی مورد نیاز برای مدیران اثر بخش در مقطع متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۶۱۱
۶.

ابن خلدون و اصول آموزش و پرورش

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴