تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت سال بیست و پنجم بهار 1388 شماره 1 (پیاپی 97)

مقالات

۱.

همراه سازی نرم افزار مولتی مدیا بیلدر با الگوی تدریس استقرای نگاره کلمه برای اموزش زبان انگلیسی پایه اول راهنمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۵۷۰
۲.

کاربرد نقشه های مفهومی در آموزش شیمی دوره متوسطه

۳.

بررسی رابطه ظرفیت حافظه فعال و عملکرد تحصیلی میان دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر تهران

۴.

مقایسه سودمندی روشهای آموزشی نوین ( هم آموزی ) و سنتی ( سخنرانی ) از نظر دستاوردهای شناختی ، عاطفی و رفتاری دانش آموزان دبیرستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۶۱۸
۶.

بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و فرسودگی شغلی دبیران دبیرستانهای ارومیه در سال تحصیلی 86 - 85

۷.

مقایسه اولویت نیازهای جسمانی ، مهارتهای شناختی و عاطفی دانش آموزان مدارس کشور در درس تربیت بدنی و ورزش

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۷