تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت سال بیست و سوم زمستان 1386 شماره 4 (پیاپی 92) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نظریه یادگیری نگاره مفهوم ، اجرا و تعیین اندازه اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر کلاس چهارم درس جغرافیا منطقه 15 شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 897 تعداد دانلود : 845
۲.

مهارت آموزی در زمینه عاطفی / اجتماعی در راستای بهبود و کارکردهای شناختی ، طراحی و آزمایش یک دوره آموزشی برای افزایش هوش عاطفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 61
۴.

نقش ارزشیابی مستمر در تعمیق یادگیری دانش آموزان پایه دوم مقطع ابتدایی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴