تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت سال بیست و چهارم تابستان 1387 شماره 2 (پیاپی 94) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

سبکهای شناختی و خود - تنظیمی در محیط یادگیری به کمک کامپیوتر و مقایسه آن با محیط های سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحلیل محتوای کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بر اساس مهارتهای اجتماعی و بررسی دیدگاه های معلمان این دوره در باره محتوای کتب فوق الذکر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 518
۴.

بررسی و مقایسه تاثیر تکرار پایه و قبولی با استفاده از مواد مربوط به تک ماده ( ماده 18 آئین نامه امتحانات غیر دوره عمومی ) در روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوره آموزش عمومی بین سالهای تحصیلی 78-79 تا 83-84(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 532
۵.

تاثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴