تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت سال بیست و هفتم بهار 1390 شماره 1 (پیاپی 105) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

بررسی تطبیقی آموزش فرایند حل مسئله در برنامه درسی آموزش ریاضی دوره متوسطه کشورهای آمریکا، استرالیا، ژاپن، سنگاپور و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 724

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۳