تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) 1366 شماره 11 و 12

مقالات

۱.

تئوری بوروکراسی و کاربرد آن در سازمانهای آموزش و پرورش

۳.

بهداشت روانی کودکان در مدرسه

۴.

نظری بر وظایف شورای عالی آموزش و پرورش با استفاده از تحلیل سیستمی و ارائه مبانی مناسب جهت بهبود کیفیت تصمیم گیریهای آموزشی و پرورشی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۶ تعداد دانلود : ۵۷۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۰