تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) 1380 شماره 68

مقالات

۴.

مقایسه سبک های یادگیری (وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) دانش آموزان و دانش جویان گروههای علوم انسانی و ریاضی مدارس و دانشگاههای شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 469 تعداد دانلود : 243

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴