مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1388 شماره 9

مقالات

۱.

توسعه و بهبود مدل های کنترل موجودی کالاهای فاسد شدنی در زنجیره تامین سه سطحی با شرط لجستیک بهنگام

۲.

ارائه روشی جدید جهت برآورد میزان پیشرفت فیزیکی پروژه

۳.

ارزیابی مدیریت پروژه های گازرسانی با روش PMBOK (مطالعه موردی شرکت گاز استان زنجان)

کلید واژه ها: مدیریت پروژه PMBOK ارزیابی پروژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۶۴
۴.

بهینه سازی مسائل چند پاسخی در بردارنده پاسخ های کیفی با در نظر گرفتن مکان و پراکندگی پاسخ ها

۵.

تدوین الگو و چهارچوبی جامع برای شناسایی ، اولویت بندی و آنالیز عوامل بحرانی موفقیت مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساخت و ساز ایران

۶.

کاربرد QFD به منظور شناسایی مشخصه های اصلی طراحی وب سایت با استفاده از Topsis فازی

۷.

رتبه بندی چالش های بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مشتریان و مدیران نظام بانکی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

۸.

بررسی ارتباط سرمایه فکری و عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی استان کردستان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱