پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال چهاردهم بهار 1398 شماره 53 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی نوروفیدبک برکاهش افسردگی در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال چپ و مقاوم به درمان شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

سنجش باورهای ضمنی افسردگی با روش ارزیابی ارتباطی ضمنی (IRAP): مطالعه ای بر اساس مدل بسط و انسجام ارتباطی (REC)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مقایسه سواد سلامت، انعطاف پذیری روان شناختی و شخصیت جامعه پسند در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثربخشی روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی، حس پیوستگی و تعاملات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تحلیل استنادی و محتوایی مجله پژوهش های نوین روانشناختی از آغاز انتشار (1385) تا سال 1394(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اثربخشی آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی بر مؤلفه های تعلل ورزی تحصیلی و هیجانات منفی تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی تفاوت ها و شباهت های حیا و اضطراب اجتماعی (کمرویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت والدین و آموزش فرزندپروی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی والدینی مادران کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی سازی شده(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختلال شخصیت مرزی درمان شناختی تحلیلی روابط موضوعی مکانیسمهای دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 720
۱۱.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح باورهای فراشناختی و رضایتمندی زناشویی در زوجین مبتلا به افسردگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باورهای فراشناختی رضایتمندی زناشویی افسردگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 312
۱۲.

تحلیل عاملی تأییدی و پایایی نسخه فارسی مقیاس منبع کنترل ورزشی کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

طراحی الگوی مناسب پرسش و پاسخ در درس علوم تجربی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴.

بررسی نقصان حافظه صفات ارجاعی به خود در کودکان مبتلا به اتیسم در مقایسه با کودکان سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتیسم حافظه صفات ارجاعی به خود تئوری ذهن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 723
۱۵.

رابطه بین راهبردهای مقابله مذهبی و تاب آوری با رضایت زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷