پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال یازدهم پاییز 1395 شماره 43 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان پرورشگاهی و غیرپرورشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۰۴
۲.

اثربخشی درمان تصویرسازی ذهنی دستوری و بازپردازش بر کابوسهای شبانه و افکار خودکشی دختران با سوء سابقه جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۵۶۲
۴.

مقایسه نظریه ذهن و هوش هیجانی در افراد مبتلا به وابستگی مواد در حال درمان و افراد سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اثربخشی مداخله مبتنی بر رایانه چهره خوانی بر بهبود مهارت های اجتماعی، پردازش چهره و بازشناسی هیجانات در دانش آموزان مبتلا به اوتیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مقایسه توانایی تشخیص تظاهرات چهره ای هیجان-های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانویید و غیرپارانویید با همشیرهای مبتلایان به اسکیزوفرنی و افراد سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۸
۸.

مقایسه پیشرفت تحصیلی و شیوه های انضباطی والدین در دانش آموزان قلدر و قربانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر پرخاشگری دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۳۴۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱