پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال دوازدهم بهار 1396 شماره 45 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه عمل به باورهای دینی، حمایت اجتماعی و شادمانی با سلامت روانی در دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر میزان افسردگی و معنای زندگی زنان مطلقه شهرستان تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اثربخشی آموزش بازداری پاسخ بر میزان توجه و بهبود مهارت های حرکتی دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش طرحواره های هیجانی، نشخوار فکری و اجتناب تجربی در اختلال افسردگی اساسی: کاربرد تحلیل مسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 773
۷.

انطباق و بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 135 تعداد دانلود : 936
۱۰.

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مادران با سرمایه روانشناختی و خلاقیت فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس خودگفتاری (فرم 16 سؤالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

پیش بینی افکار خودکشی دانشجویان بر اساس افسردگی، اختلال شخصیت مرزی، دینداری، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 179
۱۴.

الگوی واسطه ای خوش بینی در رابطه بین الگوهای شخصیتی، باورهای مذهبی، علاقه اجتماعی و سلامت روان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶