پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال سیزدهم پاییز 1397 شماره 51 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب، ت عارض والد- فرزند و خوداثرمندی والدگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 935
۸.

مدل یابی ویژگی های شخصیتی و جهت گیری هدف با نقش میانجیگری نظم جویی هیجانی وخود تعیین گری در دانش آموزان پسرمتوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 984

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶