پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) سال پنجم تابستان 1389 شماره 18 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه ی تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس مقطع راهنمایی شهرستان مهاباد(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی اثر حافظه ی فعال و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی در دانشجویان دختر و پسر(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی پردازش حسی و معنایی اطلاعات در اختلال اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

مقایسه ی عملکرد نوروپسیکولوژیک افراد افسرده، وسواسی – اجباری غیربالینی با افراد سالم: الگوی سه مولفه ای کارکردهای اجرایی میاک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 155 تعداد دانلود : 337

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶