پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال یازدهم زمستان 1395 شماره 44 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش ویژگی های شخصیتی و طرحواره های هیجانی در اضطراب امتحان دانش آموزان پسر دوره اول مقطع متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مدل ساختاری پیشرفت ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی بر اساس عوامل خانوادگی، زمینه ای و آموزشگاهی در مطالعات تیمز 2007(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر روی افسردگی و بهزیستی معنوی دختران نابینای شهرکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی بر استرس و رضایت شغلی: سهم خودکارآمدی شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

نقش احساس تنهایی ادراک شده و اضطراب اجتماعی در اعتیاد به فیس بوک(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اختلال اضطراب اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه بین الگوهای شخصیتی، باورهای مذهبی، علاقه اجتماعی و سلامت روان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷