پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال یازدهم بهار 1395 شماره 41 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تأثیر ترس، اضطراب و عاطفه بر نشانه های ابعادی چهارگانه وسواسی جبری: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه اثر بخشی فراشناخت درمانی و تن آرامی کاربردی بر علایم زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۶۸
۷.

مقایسه سبک های هویتی، معنای زندگی و تحول اخلاقی در بین افراد مجرم و غیرمجرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۸۴
۸.

اثربخشی تمرین هوازی در اختلال بی خوابی میانسالان زن با و بدون کنترل کیفیت زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نشانه های شخصیت مرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵