پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) سال ششم بهار 1390 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش ابعاد شخصیت و راه های مقابله ای در بیماران دیابتی نوع 2(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تیپ های انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه تبریز: مقایسه عملکرد شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی نقش تعدیل کننده خودکارآمدی بر رابطه بین ناگویی هیجانی، شدت درد و ناتوانی ناشی از درد در بیماران مبتلا به درد مزمن(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی نقش عامل های شخصیتی در پیش بینی تحول اخلاقی و میزان نوع دوستی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اثربخشی آموزش غنی سازی روابط بر ارتقای خوش بینی و شادمانی زناشویی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

رگه های شخصیتی افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر، بیماری التهاب روده و افراد سالم: یک مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

واکنش های هیجانی به دستگاه های موسیقی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱