پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) سال پنجم بهار 1389 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پیش بینی جهت گیری انگیزش هدف چیرگی : نقش عوامل مربوط به ادراک از ساختار کلاس درس(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

مقایسه ی ویژگی های شخصیت و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نقش آمادگی برای یادگیری خود - رهبر و نگرش تفکر انتقادی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

عملکرد حافظه ی شرح حال (اختصاصی بودن جنبه های معنایی و رویدادی) در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تاثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر مدیریت استرس و علایم حیاتی (فشار خون پایین و فشار خون بالا) در بیماران قلبی تحت عمل جراحی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶