پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال دوازدهم زمستان 1396 شماره 48 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۸.

مقایسه زودانگیختگی و ولع مصرف در معتادان تحت درمان پرهیز مدار و معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و بهبودیافتگان مراکز DIC(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 912
۹.

کیفیت زندگی در مادران دارای کودکان اختلال نقص توجه و بیش فعالی و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷