پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۳۲۲-۳۳۴۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۳
مدیر مسئول: دکتر مصطفی زارعان
ناشر: دانشگاه تبریز
p-issn: ۲۷۱۷-۳۸۵۲
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر جلیل باباپور خیرالدین
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: یاشار نجاتی
هیئت تحریریه: ، دکترخلیل اسماعیل پور، دکتر فرشته باعزت، دکتر منصور بیرامی، دکتر نادر حاجلو، دکتر زینب خانجانی، دکتر بهروز دولتشاهی، دکتر ناصر صبحی قراملکی، دکتر مجید صفاری نیا، دکتر احمد علی پور، دکتر مجید محمودعلیلو، دکتر تورج هاشمی نصرت آباد*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر دارجان جانا جاواخیشویلی، دکتر آلخاندرا دل کارمن دومینز اسپینوزا، دکتر پورنیما سین، دکتر سومایا لاهر،
آدرس: تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی، دفتر فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۰۷۵
وب سایت: https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/
پست الکترونیکی: psychology@tabrizu.ac.ir
فکس: ۰۴۱۳۳۳۴۳۰۰۶
کد پستی: ۵۱۶۶۶۱۴۷۷۶

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷