پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال چهاردهم پاییز 1398 شماره 55 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی با زوج درمانی یکپارچه نگر بر پریشانی روانشناختی زوجین دارای همسر مبتلا به سرطان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

نقش میانجی ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی در روابط بین سیستم های بازداری/ گرایش رفتاری و بدتنظیمی هیجان در افراد دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 85
۶.

اثربخشی توانبخشی شناختی پس از دارودرمانی بر حافظه فعال، انتقال توجه و علائم رفتاری کودکان مبتلا به اختلال ADHD شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 787
۸.

اثربخشی درمان شناختی – رفتاری مذهب محور بر تاب آوری و نگرش های ناکارآمد زنان مبتلا به ام اس شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 244 تعداد دانلود : 124
۱۰.

نقش میانجیگری علائم روان شناختی در رابطه بین تاب آوری و راهبردهای مقابله ای درد با فاجعه سازی درد در افراد مبتلا به درد ستون فقرات(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

نقش خوش بینی تحصیلی، مکان کنترل (درونی بیرونی) و درگیری تحصیلی (شناختی رفتاری انگیزشی) در پیش بینی تاب آوری تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 323 تعداد دانلود : 981

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶