پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال چهاردهم پاییز 1398 شماره 55

مقالات

۱۰.

نقش میانجیگری علائم روان شناختی در رابطه بین تاب آوری و راهبردهای مقابله ای درد با فاجعه سازی درد در افراد مبتلا به درد ستون فقرات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹