پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال یازدهم تابستان 1395 شماره 42 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) بر روی رانندگان استان کرمانشاه به تفکیک گروه حادثه ساز و غیرحادثه ساز(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس ترکیبی سرشت عاطفی و هیجانی (AFECT) در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نقش تمایل به بخشش، قدردانی، امید و بهزیستی ذهنی در رضایت از زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی مساله-مدارانه و خودنظارتی بر دانش فراشناختی و عزت نفس دانش آموزان مبتلا به مشکلات خواندن(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی روابط علّی - ساختاری بین شخصیت اسکیزوتایپی و نشانه های اختلال وسواسی - اجباری: نقش میانجی آمیختگی فکر - عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

مقایسه متغیرهای روانشناختی فاجعه آمیز کردن، ترس از حرکت و شدت درد با توجه به انواع سبک های دلبستگی در بیماران دارای دردهای مزمن عضلانی- اسکلتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش در نمونه جمعیتی بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۲۸۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱